شاخه ها
سازندگان
 • AEG آ.ا.گ
 • ابسال.ارج.انرژی
 • اریستون.لتوو.الگانس
 • استیل البرز ایساتیس
 • اسنوا
 • ال جی
 • الکترواستیل.التون
 • امرسان.فیلور
 • انواع خودرو
 • ایران شرق.دونار
 • ایستکول.پارس.رنزو
 • ایسر.توشیبا.دل.ام اس ای
 • ایسوس لنووو اچ پی اپل
 • ایندزیت میدیا
 • برفاب.پلار.نیک کالا
 • بلومبرگ.زیمنس
 • بلک اندکر.براون
 • بوتان.لورچ.داتیس
 • بوش المان
 • بکو ترکیه
 • بیم.تفال
 • بیمکث.اخوان.کن
 • تکنو.لوفرا.پیلوت
 • جنرال اجنرال
 • دسینی.ارکوپال
 • دلونگی.فلر
 • دووالکترونیک.حایر
 • سامسونگ
 • سایرایرانی
 • سایروارداتی
 • سوزان.سیلوان
 • سونی ژاپن
 • سینجر.سپهرالکتریک
 • شارپ.ایکس ویژن
 • فرش-تابلوفرش
 • فیلیپس
 • قیمت کالاها
 • لوازم خودرو
 • لوازم دیجیتال
 • لوازم و پوشاک اقایان
 • لوازم و پوشاک خانم ها
 • لوازم پزشکی
 • لوازم کودک
 • لوازم.تجهیزات اداری
 • مبل راحتی تختخواب
 • مجیک.لاجرمانیا
 • مولینکس
 • هاردستون.هادسون
 • هایسنس.هایس
 • هیتاچی
 • هیمالیا
 • هیوندای
 • ویرپول.جنرال الکتریک
 • پارس خزر
 • پاناسونیک
 • پاکشوما.لیدر.خزر
 • پرینسس
 • کاچیران ژانومه
 • کندی.زیرووات
 • کنوود
 • گوسونیک.گرند

عالی ترین هاچگونه می اندیشندورفتارمیکنند؟

0.799685001332918556_taknaz_ir.jpg

بنام خدا


باسلام وعرض ادب 


میدانم تابحال مقالات وکتابهاوداستانهایی اززندگی بزرگان مطالعه کرده اییدکه دراین کتابهابه نوع اندیشه هاوطرزرفتارهای انان پرداخته شده ورویدادهای متعددی راکه این افراد باان مواجه بوده اندبه شیوه های مختلف بیان شده ودرنهایت نصیحتهاو یاروشهایی رابرغلبه برمشکلات وحل موضوعات متعددگفته اندومن دراینجاومقالات بعدی بصورت مفیداندیشه هاورفتارهای موثرانهارابیان می کنم.تاباهم به تبادل نظرات بپردازیم.


امااندیشه ورفتارعالی ترینها: 


۱-انان خودشان رابیشتروخیلی بهتربه زحمت می اندازندومعتقدندبین تلاش مثمروکارخوب باپاداش عالی رابطه عمیقی وجوددارد.


۲-تلاش میکنندپیشنهادات وافکارخوب ومفیدبرای موفق بودن خودوسایرین داشته باشندودارندوارائه میکنندوگوشهای شنواهمیشه برای انان وجوددارد.


۳-مهمترین کارهارادرزمان کمتری وباکیفیت خیلی بهتری انجام میدهندوبدنبال قدردانی یاجلب نظرسایرین نیستندکاربیشتروکارهای سخت تررااول انجام میدهند.


۴-بدنبال راه حلهای اساسی میروندوانرژی خودرابرای راه حلهای مقطعی هدرنمیدهند یعنی ارزیابی اشان بلندمدت است ودوردستهارامی نگرند.


۵-بین اجتناب ازریسک وانجام ریسک درموقعیتهای گوناگون ریسک هوشمندانه راقبول میکنندوبهای اشتباهات خودراباطیب خاطرمی پردازند.


۶-انان میداننداشتباه خودشان یاسایرین بهایی هستش که بایددرجهت رشد،پیشرفت،ترقی،توسعه وموفقیت بپردازندولی اشتباههایی که جبران پذیرباشد.


۷-نیازهاومقتضیات رادرنظرمیگیرندارزشهای سایرین وفرهنگ متفاوت انان رادرک میکنندودرعین نگرش کلی به جزئیات توجه دارندوپی گیرکارهاهستند.


۸-سایرین رادرک میکننداززندگی لذت میبرندوسعی اشان اینست تفکرشان رادرصحیح ترین راههاهدایت کنندوبه چگونگی تفکرخودپی میبرند.


۸-انان کاربیشتری انجام میدهندبهترکارمیکنندوسخت ترتلاش میکنندوخودراممتازومتمایزازسایرین میسازندواینهارابه تنهایی وبی انقطاع انجام میدهند.


۹-انان یادگرفته اندبه شیوه های صحیح خودودیگران راارزیابی کنندومیدانندشفاف وصریح بودن بهترین شیوه برقراری ارتباط است.


۱۰-اعتمادبه نفس انان هم دردرون وهم دربیرون متجلی است وعلاقه مندافرادمتکی به نفس هستندودرتصمیماتشان وانجام فعالیتهایشان مرددنیستند.


باسپاس داودسیف الهی درمقالات کوتاه بعدی بیشترازعالی ترینهاوخصوصیات انهاصحبت خواهیم کردموفق باشید.

ادامه
clear-bug-div
واحد پول