شاخه ها
سازندگان
 • AEG آ.ا.گ
 • ابسال.ارج.انرژی
 • اریستون.لتوو.الگانس
 • استیل البرز ایساتیس
 • اسنوا
 • ال جی
 • الکترواستیل.التون
 • امرسان.فیلور
 • انواع خودرو
 • ایران شرق.دونار
 • ایستکول.پارس.رنزو
 • ایسر.توشیبا.دل.ام اس ای
 • ایسوس لنووو اچ پی اپل
 • ایندزیت میدیا
 • برفاب.پلار.نیک کالا
 • بلومبرگ.زیمنس
 • بلک اندکر.براون
 • بوتان.لورچ.داتیس
 • بوش المان
 • بکو ترکیه
 • بیم.تفال
 • بیمکث.اخوان.کن
 • تکنو.لوفرا.پیلوت
 • جنرال اجنرال
 • دسینی.ارکوپال
 • دلونگی.فلر
 • دووالکترونیک.حایر
 • سامسونگ
 • سایرایرانی
 • سایروارداتی
 • سوزان.سیلوان
 • سونی ژاپن
 • سینجر.سپهرالکتریک
 • شارپ.ایکس ویژن
 • فرش-تابلوفرش
 • فیلیپس
 • قیمت کالاها
 • لوازم خودرو
 • لوازم دیجیتال
 • لوازم و پوشاک اقایان
 • لوازم و پوشاک خانم ها
 • لوازم پزشکی
 • لوازم کودک
 • لوازم.تجهیزات اداری
 • مبل راحتی تختخواب
 • مجیک.لاجرمانیا
 • مولینکس
 • هاردستون.هادسون
 • هایسنس.هایس
 • هیتاچی
 • هیمالیا
 • هیوندای
 • ویرپول.جنرال الکتریک
 • پارس خزر
 • پاناسونیک
 • پاکشوما.لیدر.خزر
 • پرینسس
 • کاچیران ژانومه
 • کندی.زیرووات
 • کنوود
 • گوسونیک.گرند

ویژگیهای افرادخوداتکا وخودباور؟۲

img_۲۰۱۴۱۱۲۵_۲۳۴۷۰۱_0_.jpg

بنام خداوندقادرمتعال

باسلام وعرض ادب وارادت حضورهمه بزرگواران

درمقاله قبلی ازویژگیهاوخصوصیات افرادخوداتکاوخودباورنوشته کوتاهی خدمت دوستان ارائه شددرادامه همان برخی دیگرازاین مواردبیان میشودوگفتنی همه اینهامهارتی اموختنی وعملی است وهمگان توانایی ایجادانهارادرخودشان دارند

اماویژگیهای افرادخوداتکاوخودباور؟:

۱-انان پیش قدم وپیش گام درپیشنهادواجراوعملیاتی کردن نظریات جدیددرامورهستندواین قدرت رادرخودبه وجوداورده اندوپرورشش داده انددرکارهاطراح وارائه کننده ارزشهای جدیدند.

۲-قدرت هماهنگ سازی درکارهاوجریانات عمومی زندگیشان رادارندوتوان ایجادموازنه وهمسویی میان فعالیت های مختلف رادرخودودیگران دارند.

۳-درکارهاصعه صدروصبوری دارندوازدیدگاههای دیگران خودرابرخوردارمیسازندودرمسائل مهم وتاثیرگذارباافرادصاحب صلاحیت وصاحب نظرمشورت میکنندوبادیدی معقولانه تصمیم میگیرند.

۴-توان کنترل عواطف واحساسات وهیجانات خودرادارندودرزمانی اجازه بروزبه انهارامیدهندکه شرایط ووضع موجودراسنجیده باشندونسبت به عواقب ان اگاه شده باشند.

۵تمرکزشان برروی کاری که درجریان است راحفظ کرده واجازه حواس پرتی بخودرانمیدهندوفقط به همان چیزی که درهمان لحظه درحال وقوع است متمرکزمیشوند.

۶-حتی دردشوارترین شرایط برانچه صحیح است تاکیدوتوجه دارندوپایداری درانجام انچه اکنون صحیح است رادراجرای ان دارندواین انان راشادواعتمادبه نفسشان رابالامیبرد.

۷-اندیشه های سالم وخلاقانه دارندوهمیشه قدرت تفکروتعقل وتحلیل خودراازاوضاع وشرایط بالامیبرندوبیش ازسایرین ازاندیشه های خودکارمیکشند.

۸- ارضای نیازهای توهمی وتصنعی رامستلزم صرف هزینه گزافی ازجریانهای سیال عصبی خویش وهزینه های بیهوده مادی میدانندواینکارراانجام نمیدهند.

۹-اجازه نمیدهندتمایلات پست شان مانع ازتحقق بلندپروازیهایشان گرددمیداننددرجه اراده اشان بستگی به موثربودن وواکنش انهادربرابرتمام اوضاع واحوال نامساعددارد.

۱۰-ازبن بست هابه عنوان فرصت یادگیری استفاده میکنندوخودرانمی بازندبه مهارت اهمیت میدهندودرحوزه های مشخص مهارتهای خودراباخوداموزی ویااموزش دیدن بالامیبرند.

۱۱-میداننددیدن تجربه هابانگاهی تازه منجرب بن بست شکنی درحوزه های گوناگون میشودواعتقاددارندنتایج پایداربه زمان بیشتروتلاش منسجم ترنیازدارد.

۱۲-میدانندتمرین منجرب کمال است ودرمسیرکسب تسلط برموضوعی ممکن است دچاراشتباهات کوچک وبزرگ متعددی شوندولی خودرافاقدصلاحیت نمی بینند.

باسپاس ازاختصاص لحظات ارزشمندتان داوودسیف الهی،لحظات زیباودقایق شادی برای همگان ارزومندم.

www.froshgahmaa.ir(فروشگاه همه ما)

ادامه
clear-bug-div
واحد پول