شاخه ها
سازندگان
 • AEG آ.ا.گ
 • ابسال.ارج.انرژی
 • اریستون.لتوو.الگانس
 • استیل البرز ایساتیس
 • اسنوا
 • ال جی
 • الکترواستیل.التون
 • امرسان.فیلور
 • انواع خودرو
 • ایران شرق.دونار
 • ایستکول.پارس.رنزو
 • ایسر.توشیبا.دل.ام اس ای
 • ایسوس لنووو اچ پی اپل
 • ایندزیت میدیا
 • برفاب.پلار.نیک کالا
 • بلومبرگ.زیمنس
 • بلک اندکر.براون
 • بوتان.لورچ.داتیس
 • بوش المان
 • بکو ترکیه
 • بیم.تفال
 • بیمکث.اخوان.کن
 • تکنو.لوفرا.پیلوت
 • جنرال اجنرال
 • دسینی.ارکوپال
 • دلونگی.فلر
 • دووالکترونیک.حایر
 • سامسونگ
 • سایرایرانی
 • سایروارداتی
 • سوزان.سیلوان
 • سونی ژاپن
 • سینجر.سپهرالکتریک
 • شارپ.ایکس ویژن
 • فرش-تابلوفرش
 • فیلیپس
 • قیمت کالاها
 • لوازم خودرو
 • لوازم دیجیتال
 • لوازم و پوشاک اقایان
 • لوازم و پوشاک خانم ها
 • لوازم پزشکی
 • لوازم کودک
 • لوازم.تجهیزات اداری
 • مبل راحتی تختخواب
 • مجیک.لاجرمانیا
 • مولینکس
 • هاردستون.هادسون
 • هایسنس.هایس
 • هیتاچی
 • هیمالیا
 • هیوندای
 • ویرپول.جنرال الکتریک
 • پارس خزر
 • پاناسونیک
 • پاکشوما.لیدر.خزر
 • پرینسس
 • کاچیران ژانومه
 • کندی.زیرووات
 • کنوود
 • گوسونیک.گرند

تجارت وفروش وکسب وکار5

1415737826957.jpg

گوشی ایفون ۶ IPHONE6بنام خالق هستی

www.froshgahmaa.ir

باسلام وعرض ارادت

درنوشته های قبلی دررابطه بامواردتجارت،بازار،فروش وکسب وکارنکات متعددی ذکرشد،دراینجابه نکات پایه ایی اشاره می کنیم که درزندگی عادی نیزکاربرددارند.بانگاهی دقیق تردرمی بابیم که همه مادرکارفروش هستیم ماهرکدام هرتوانمندی داشته باشیم بایدانراعرضه کنیم وبرای ان بازارهای مطلوب راپیداکنیم تابتوانیم بهترین وبیشترین سودراببریم حالااین توانمندی مادررابطه باتحصیلات تخصصی دررشته ایی خاص یامواردفنی یاتوانایی ارتباطی ویاهرچیزی که مرتبط باکاروزندگی وکسب وشغل ومواردمرتبط باشدوانهایی موفقترندکه نیازی راشناسایی می کنندوتشخیص میدهندودرجهت برطرف کردن ان نیازقدم برمیدارند.

یک سری نکات پایه ایی درزندگی وجوددارندکه مابه سادگی ازکنارشان ردمی شویم یابی توجهی ویاکم توجهی میکنیم که اینهااصول رفتاری هستندبرای همه انسانهااموختن ودرست بکارگرفتن انهادذموقعیتهای گوناگون باعث درجریان افتادن بهترامورمی گردندودراینجامابه برخی ازاین نکات مهم می پردازیم.

بخشی ازاداب معارفه؛۱-خوش امدگویی صمیمانه به افراد ، معرفی کردن افرادبه یکدیگرزیرااطرافیان احساس میکنندنادیده گرفته شده اند ، هنگام داست دادن لبخندزدن وتماس چشمی برقرارکردن مهم است ، اگرشرایط ایجاب کرددونفری که سرصحبتشان باهم بازشده خودراکناربکشیم.

۲-اگرشخصی اسم مارافراموش کردبالبخندخودرادوباره معرفی کنیم ، درمعارفه رسمی خودمانی رفتارنکنیم واشخاص رابااسم کوچک معرفی نکنیم ، زمان معرفی ازجایمان بلندشویم یانیم خیزشویم اگرنمی تونیم بلندبشیم عذرخواهی کنیم تابی نزاکت جلوه نکنیم.

۳-هرگزبرای دست دادن ازنوک انگشتان استفاده نکنیم ، اسم اشخاص راغلط واشتباه تلفظ نکنیم ، بااضافه کردن اقاویاخانم به اول اسم افراداحترامشان راحفظ کنیم ، هنگام خداحافظی وهنگامی که بافردبزرگترازخودمصاحبت می کنیداجازه دهیداول انهابرای دست دادن پیشقدم شوند.

اداب جلسات مصاحبه ونزاکت درمحل کار؛۱-دیرنکنیم وسروقت حاضرشویم ودرمحل باشیم ، منتظرباشیم تاازمابخواهندبنشینیم ، اگرمیزبان می نشیندسرپانایستیم وصاف بنشینیم وبه اشیاروی میزدست نزنیم وباانهابازی نکنیم تماس چشمی بامیزبان به صورت توجه کامل وهوشیاری لازم است ، باعبارات مثبت حرف بزنیم وکیف مان راروی میزنگذاریم.

۲-برازنده ومتین وموقروسنگین ومحترمانه حرف بزنیم ورفتاروحرکات ووجنات ظاهریمان بایداینهارانشان بدهد ، به مقامات بالاتروافرادبزرگتراحترام بگذاریم وانهارامقدمتربشماریم ، اگرمامیزبان هستیم دررابروی مهمانان بازکنیم وتعارف کنیم.

اداب میزبانی:۱-همه مادوست داریم بامابصورت ویژه واختصاصی رفتارشوداگرمیزبان هستیدبهترین رفتارهارابنماییدوازمیهمانان باگشاده رویی وبخوبی پذیرایی نمایید ، به تمام میهمانان یک به یک خوش امدگویی بکنیم ، اگرکسی سرزده واردمیشودباقدرشناسی وخوشرویی ازاوپذیرایی کنیم.

اداب لباس پوشیدن؛۱-درمصاحبه هامحافظه کارانه لباس بپوشید ، درهمه دادوستدهایمان بافرادمختلف برازنده باشیم ، ارایش غلیظ وزیورالات گوناگون ولباس نامناسب نشانه کم خردی،بی نزاکتی به دیگران،خودخواهی، عروسک نمایشی وشخصیت نامناسب است زیراظاهرماشخصیت ماراتداعی میکندتصویرمایابه سودمان عمل می کندیابه ضررمان.(تریسی)

بزرگان گفته اندرفتارمابهترازگفتارمان می تواندالهام بخش باشد/باین افرادمعاشرت نکنیم بنده ایم اول کسانی که اززندگی بیزارندوباهمه سرجنگ دارند،دوم انان که مداوماپشت سردیگران غیبت میکنند،سوم انان که طعنه میزنندومداوماعیب وایرادمی گیرندومنفی بافندوامواج منفی ارسال میکنند،چهارم انانکه می خواهندبرهمه چیزخودرامقدم بدارندوستم می کنند.

همه مواردی که دربالاذکرشدوبسساری موارددیگروجنات ظاهری مارامی رساندوبه موفقیتمان درعرصه های متعددزندگی کاری وشخصی کمک شایانی میکنندبی توجهی به جزئیات رفتاریمان یاکم توجهی به انهامارادرموقعیتهای اسیب دیدن قرارمیدهدودرصدموفقیتمان رادرعرصه های گوناگون کمترمیکند. باسپاس فراوان داودسیف الهی ارزومندموفقیت همگان درهمه عرصه هاهستم.

www.froshgahmaa.ir

ادامه
clear-bug-div
واحد پول