شاخه ها
سازندگان
 • AEG آ.ا.گ
 • ابسال.ارج.انرژی
 • اریستون.لتوو.الگانس
 • استیل البرز ایساتیس
 • اسنوا
 • ال جی
 • الکترواستیل.التون
 • امرسان.فیلور
 • انواع خودرو
 • ایران شرق.دونار
 • ایستکول.پارس.رنزو
 • ایسر.توشیبا.دل.ام اس ای
 • ایسوس لنووو اچ پی اپل
 • ایندزیت میدیا
 • برفاب.پلار.نیک کالا
 • بلومبرگ.زیمنس
 • بلک اندکر.براون
 • بوتان.لورچ.داتیس
 • بوش المان
 • بکو ترکیه
 • بیم.تفال
 • بیمکث.اخوان.کن
 • تکنو.لوفرا.پیلوت
 • جنرال اجنرال
 • دسینی.ارکوپال
 • دلونگی.فلر
 • دووالکترونیک.حایر
 • سامسونگ
 • سایرایرانی
 • سایروارداتی
 • سوزان.سیلوان
 • سونی ژاپن
 • سینجر.سپهرالکتریک
 • شارپ.ایکس ویژن
 • فرش-تابلوفرش
 • فیلیپس
 • قیمت کالاها
 • لوازم خودرو
 • لوازم دیجیتال
 • لوازم و پوشاک اقایان
 • لوازم و پوشاک خانم ها
 • لوازم پزشکی
 • لوازم کودک
 • لوازم.تجهیزات اداری
 • مبل راحتی تختخواب
 • مجیک.لاجرمانیا
 • مولینکس
 • هاردستون.هادسون
 • هایسنس.هایس
 • هیتاچی
 • هیمالیا
 • هیوندای
 • ویرپول.جنرال الکتریک
 • پارس خزر
 • پاناسونیک
 • پاکشوما.لیدر.خزر
 • پرینسس
 • کاچیران ژانومه
 • کندی.زیرووات
 • کنوود
 • گوسونیک.گرند

تجارت وفروش وکسب وکار

image-c7f8ef61f52e7fe7ce26a4f4f99a7faf6fd523fdb4032980a1fd4fa69db2d25e-v.jpg

بنام خداافرینشگرهستی

باسلام خدمت همه بزرگواران وعزیزان

درمقاله قبلی درموردمذاکره،فروش وتجارت موفق مطالبی کلی ارائه شددراین مقاله به چگونگی مذاکرات،فروش وتجارت موفق می پردازیم ونوع ونحوه وچرایی اینهارادراینجاومقالات بعدی بصورت علمی وکاربردی بیان میکنیم بنده درحدودهشت سال دربخش هاوواحدهای فروش انواع شرکتهاوکارخانجات تولیدوپخش کارکرده ام وبه عینه شاهدانواع مشکلات ومشکل افرینی وانواع سیستمهای ناکارامدوافرادغیرموثومسائل بسیاربغرنجی که این واحدهاباان درگیربوده اندرادیده ام

مشکلات جدی که دراین بخشهاوجودداردنبودن سوادکسب وکاروندانستن چگونگی کاردربازاروندانستن نحوه رفتاربامشتریان واستفاده ازپوششهای نامناسب وبلدنبودن نوع حرف زدن وچگونگی رفتارکردن بامشتریان 

ایجادکردن مشکلات تصنعی وواهی توسط سرپرستان ومدیران فروش باکادرفروش ومشتریان،متعهدنبودن به عهدهاومیثاق هاوقراردادها وحرف هاوقولها 

نداشتن برنامه متناسب بابازارهای مختلف نبوداستراتژی درست بازاریابی وبازارسازی وبازارگردانی ومشتری داری ،تعریف کردن خودی وبیگانه توسط مدیران ارشدومدیران عملیاتی وتبعیض قائل بودن دربین مناطق ومشتریان وکادرفروش نداشتن استراتژی تجاری روشن دربین مدیران ارشد و

فقط بدنبال فروش و سودبودن وسواستفاده ازبازاریابان ومشتریان ونتیجتاعمرهای بسیارکوتاه کسب وکارهاو زیادشدن ورشکستگی هایاتغییرشغلها پیامداینکاراست

عدم اموزش یااموزش غیراصولی وسنتی وخیلی کوتاه که واقعامهلکترین ضربات راشرکتهای ایرانی ازاین ناحیه می خورند وازتجارب ناکارامدخوددرسی نمیگیرندروشهاوروالهای سنتی وکوته بینانه راتغییرنمی دهندوازروشهای علمی وکاربردی استفاده نمی کنند یاخیلی ضعیف بکارمیگیرند

بخصوص درسازمانهای کوچک که برنامه ریزیهافردی بوده وتابع نظرات ودستورات شفاهی وتلویحی مدیریاکارفرمایاکارافرین است وبایدیادبگیرندازتمام تیم خوددربرنامه ریزیهااستفاده کنند 

تابلوسه بعدیبخش فروش بایداین عوامل راکامل بررسی وبهترین راهکارها وروشها رادرقبال انهاانتخاب کند اینهاعباتنداز بازارگرایی ،بازارشناسی ،بازاریابی ،بازارسازی ،بازارسنجی ،بازارداری ،بازارگردانی درغیراینصورت موفقیتهاکوتاه مدت ومقطعی خواهدبود 

واحدفروش بایدنوع تقاضاهارابشناسدوبرای ان سیاست کاری اصولی درپیش گیرد نوع تقاضاهاعبارتنداز: تقاضاهای منفی ،تقاضاهای پنهان ،تقاضاهای نزولی وفصلی وبیش ازحد ،تقاضای کامل ونبودتقاضا وتقاضای ناسالم..... مدیریت بازاراقای دکترروستاوسایرین..

دراصل مهم مذاکراتی ایجادرابطه انسانی ودوستانه وبدورازهربرخوردوتنشی جلب همکاری طرفهای مقابل وهدف رسیدن به تفاهم وتوافق پایداربایداساس مذاکرات قراربگیرد واین یک هنربرای افرادمحسوب میشودوهوشمندی ویژه ایی راطلب میکند. بنظراقای کاتلرمسولیت بنیادی بازاریابی رشددادن فراورده های برترشرکت است وبیشتروقت خودراصرف ساختن وتنظیم سطح تقاضامیکندکه باچشم انداز سه فرایندیافتن مشتریان ،نگهداری انها ،افزایش مشتریان بایدهم جهت باشد 

باسپاس ازاختصاص لحظات ارزشمندتان داودسیف الهی درنوشته های بعدی بصورت جزی تربه بیان راههای اصولی واساسی مذاکرات وتجارت وفروش موفق خواهیم پرداخت. بنظربرایان تریسی درفروش بجای توضیح اضافه درباره محصولتان وکلافه کردن مش

ادامه
clear-bug-div
واحد پول